Select Menu

Mariologia Bíblica

Artigos

Maria no Culto

Iconografia

Maria nos Dogmas

Perpétuo Socorro

Orações Diversas

Po Polsku

» » » Mariologia dla każdego


Mariologia dla każdego

Choć Polska to bardzo maryjny kraj, to niewielu ludzi jest w stanie pochwalić się szczegółową wiedzą na temat osoby Najświętszej Maryi Panny. Każdy, kto chce zagłębić się w dogmaty dotyczące Bożej Rodzicielki, może zostać studentem studiów podyplomowych z mariologii.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ojcowie franciszkanie z Niepokalanowa zapraszają wszystkich chętnych na roczne, niestacjonarne studia mariologiczne. Aby zostać studentem tego kierunku wystarczy posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) z dowolnego kierunku. Zajęcia odbywają się w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW „Kolbianum” w Niepokalanowie. Każdy student będzie musiał pojawić się na czterech, tygodniowych zjazdach w roku. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Naukowo-Badawczym UKSW w Paprotni (klasztor Niepokalanów) w siedzibie "Kolbianum".
Jeżeli ktoś jest już dyplomowanym teologiem, to może pogłębić swoją wiedzę i uzyskać tytuł doktora, specjalisty w mariologii.  Studia trwają, jak w przypadku innych doktoranckich, cztery lata.
Instytut Maryjno-Kolbiański "Kolbianum" należy do prowincji  Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów). To placówka o charakterze naukowym i dydaktyczno-naukowym. Priorytetowym Zadaniem Instytutu jest szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej oraz promocja dziedzictwa kolbiańskiego poprzez działalność naukową, popularno-naukową i dydaktyczną.

„Kolbianum" to jedyny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej ośrodek studiów mariologicznych, który prowadzi działalność edukacyjną na wzór rzymskich uczelni Papieskiego Wydziału Teologicznego "Marianum" (główny akademicki ośrodek mariologii na świecie) i "Antonianum".
Czym jest mariologia?
Ta nauka dawniej zwana  była teologią mariologiczną. Nazwa ta to zbitka dwóch słów, greckiego i łacińskiego. (Maria – Maryja,  logos – nauka, wiedza). Jak samo tłumaczenie wskazuje, to dział teologii dogmatycznej dedykowany Matce Jezusa. Określenie "mariologia" stworzył Placido Nigido u progu XVII wieku. Owego pojęcia użył, jako tytułu swojej rozprawy z 1602 roku Summa mariologiae.
Zgłębiając mariologię, badacz skupia się na szczególnym wybraniu Matki Bożej, Jej świętości, poczęciu Syna z Ducha Świętego, obecności Maryi w życiu Chrystusa i Kościoła, Jej dziewictwie i Bożym macierzyństwie, udziale w zbawczym dziele Chrystusa oraz znaczeniu we wspólnocie Kościoła. Studenci mariologii dużą rolę przykładają także do poznania kultu maryjnego, jego historii i tradycji.
O życiu Maryi wiemy niewiele, w Biblii Jej osobie nie poświęcono zbyt wiele miejsca. Jednak, najtęższe umysły chrześcijaństwa, od zarania Kościoła, rozważały żywot i rolę Matki Bożej. Poświęcano Jej synody. Ustanowiono cztery dogmaty maryjne (O Bożym Macierzyństwie Maryi, O Maryi zawsze Dziewicy, O Niepokalanym Poczęciu Maryi i O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny). Wielu świętych i mistyków w swoich wizjach opisywało różne przymioty Matki Pana. Część informacji o samej sobie ujawniła sama Maria w czasie różnych objawień. Na mariologię składają się także wytwory pobożności ludowej – pieśni, tradycje, obchody świąt Jej poświęconych.  Do źródeł mariologii zalicza się również pobożność sanktuaryjną.
Współcześnie mariologia jest nieustannie rozwijana przez Międzynarodowe Kongresy Mariologiczne organizowane przez Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI). Choć Polska od wieków słynie z wielkiego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, a święta maryjne należą do jednych z najbardziej „obrośniętych” ludowymi tradycjami, to nad Wisłą mariologia pojawiła się stosunkowo późno.  Katedrę Mariologiczną założono na KUL–u w 1958 roku, a Polskie Towarzystwo Mariologiczne zainagurowano dopiero w 1999 roku.

SOBRE MARIOLOGIA POPULAR

Na Constituição Dogmática “Lumen Gentium”, que trata da Igreja, o Concílio recomendou que “os teólogos e pregadores da palavra divina, na consideração da singular dignidade da Mãe de Deus, se abstenham com diligência tanto de todo o falso exagero quanto da demasiada estreiteza de espírito. Sob a direção do Magistério, cultivem o estudo da Sagrada Escritura, dos Santos Padres e Doutores e das liturgias da Igreja para retamente ilustrar os ofícios e privilégios da Bem-aventurada Virgem que sempre levam a cristo, origem de toda verdade, santidade e piedade” (LG 67).
«
Next
Postagem mais recente
»
Previous
Postagem mais antiga

Nenhum comentário:

Faça um Comentário

Bibliografia