Select Menu

Mariologia Bíblica

Artigos

Maria no Culto

Iconografia

Maria nos Dogmas

Perpétuo Socorro

Orações Diversas

Po Polsku

» » » » Ad Gentes


Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
03-729 Warszawa 4,
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
tel. 00 48 22 743 95 24; fax. 00 48 793 95 27

ROZLICZENIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Imię i nazwisko - O. Józef Grzywacz, CSsR
Odpowiedzialnego za realizację projektu

Kraj, placówka misyjna - Brazylia – São Salvador da Bahia
Numer projektu - Informacja dotycząca projektu nr 37 /18/I

Tytuł projektu - AKTUALIZACJA BIBLIOTEKI W CENTRUM FORMACJI MISJONARZY ŚWIECKICH W SALVADOR, BRAZYLIA


Kwota przyznana 1000 EUR

Dołączam następującą dokumentację:

  • Rachunki /Faktury _____________________________________________
  • Zdjęcia/Slajdy tak______________________________________________
  • CD/DVD _______________________________________________
  • Inne dokumenty – podziękowanie i opis na stronie internetowej
Potwierdzenie wykonania projektu:
________________________________________________________________
Przełożony placówki, ekonom, przedstawiciel F.D.


L.S. Podpis: ____________ Data:_______________


Przypominamy, że nie przyznaje się funduszy na realizację nowych projektów, jeżeli Dzieło Pomocy „Ad Gentes” nie otrzyma szczegółowego sprawozdania z poprzednich projektów.
SPRAWOZDANIE / OPIS Z REALIZACJI PROJEKTU

(AKTUALIZACJA BIBLIOTEKI W CENTRUM FORMACJI MISJONARZY ŚWIECKICH W SALVADOR, BRAZYLIA)

Szczęść Boże.
Saudações em Cristo Redentor.

Na samym początku, podziękowanie za pozytywne rozpoznanie naszej prośby i za pomoc w wysokości 1000 Eur. Bóg zapłać dla wszystkich darczyńców, dzięki którym jest możliwa ta pomoc, tak duchowa jak i materialna. Za wszystkich dobroczyńców odprawiamy Msze Świętą, dnia 27 każdego miesiąca.

Przyznana kwota 1000 Eur, po zmienieniu wyniosła 3650.00 reais. Niestety nie mogliśmy zrealizować całej pracy zaplanowanej z powodu braku funduszy. Za te pieniądze można było kupić nowe metalowe półki na książki, zasłony na okna przeciw słońcu, i kilkanaście książek z mariologii i misjologii potrzebnych do formacji naszych świeckich misjonarzy katechetów i katechetek. Zdołaliśmy wydać nowy Mszał Misyjny.Salvador, październik 2018 …............................................................
O. Józef Grzywacz, CSsR

SOBRE MARIOLOGIA POPULAR

Na Constituição Dogmática “Lumen Gentium”, que trata da Igreja, o Concílio recomendou que “os teólogos e pregadores da palavra divina, na consideração da singular dignidade da Mãe de Deus, se abstenham com diligência tanto de todo o falso exagero quanto da demasiada estreiteza de espírito. Sob a direção do Magistério, cultivem o estudo da Sagrada Escritura, dos Santos Padres e Doutores e das liturgias da Igreja para retamente ilustrar os ofícios e privilégios da Bem-aventurada Virgem que sempre levam a cristo, origem de toda verdade, santidade e piedade” (LG 67).
«
Next
Postagem mais recente
»
Previous
Postagem mais antiga

Nenhum comentário:

Faça um Comentário

Bibliografia