Select Menu

Mariologia Bíblica

Artigos

Maria no Culto

Iconografia

Maria nos Dogmas

Perpétuo Socorro

Orações Diversas

Po Polsku

Osiem słów skierowanych do Maryi


Osiem słów skierowanych do Maryi
Autorzy Pisma Świętego zanotowali osiem słów skierowanych do Maryi: trzy razy przez anioła Gabriela, raz przez Symeona i Elżbietę, i trzy razy przez Jezusa.
1.      Pozdrowienie anielskie (Łk 1, 28) – „Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”.

2.      Zapowiedz Wcielenia (Łk 1,30-33) – „Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Siedem słów Maryi – siedem praw miłości


Siedem słów Maryi – siedem praw miłości
Maryja, pierwsza miłość świata – abp. Fulton Sheen
W Piśmie Świętym zanotowano tylko siedem wypadków, kiedy Najświętsza Matka coś mówi. Trzy razy kieruje swoje słowa do anioła Gabriela, Bożego wysłańca. Raz wyśpiewuje hymn Magnificat w odpowiedzi na słowa Elżbiety. Dwa razy kieruje się do Swego Syna i raz do służących na weselu w Kanie Galilejskiej. Te siedem słów odzwierciedlają siedem praw miłości.
1.      Miłość jest wyborem. – „Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» (Łk 1,34).  „Kocham cię” znaczy, że nie kocham jej. Pierwsza niewiasta uczyniła wybór, który przyniósł ruinę. Nowa Niewiasta została poproszona o wybór na rzecz odnowienia człowieka. Miała jedną trudność – „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.

2.      Wybór kończy się utożsamieniem z ukochaną osobą. –

Święty Alfons Liguori i Maryja, Matka Boża


Święty Alfons Liguori i Maryja, Matka Boża – rozważanie Przełożonego Generalnego

Mówi się, że choć historia powołania każdej osoby jest inna, to jedno jest wspólne: delikatna i decydująca interwencja Maryi. Trzeba zaznaczyć, że wśród świętych znajdujemy takich, którzy więź z Maryją, Matką Jezusa, przeżywali o wiele bardziej intensywnie. Są więc tacy święci, dla których więź z Maryją jest znacznie głębsza niż zwykła relacja syna lub córki do matki. Do takich „maryjnych świętych” z pewnością możemy zaliczyć św. Alfonsa Liguori. Fakt ten w żaden sposób nie pomniejsza centralnego miejsca osoby Jezusa Chrystusa w jego duchowości, teologii i moralności. To centrum jest zdecydowanie chrystologiczne.
Św. Alfons uważał bowiem, że skoro Bóg dał nam Jezusa przez Maryję, to najpewniejszy sposób dojścia do Jezusa wiedzie właśnie przez Maryję. W rzeczywistości św. Alfons jest tak bardzo „maryjny”, ponieważ jest całkowicie „chrystologiczny”. Jest to pierwsza i fundamentalna zasada, dzięki której możemy mówić o św. Alfonsie i Maryi.

IKONA MATKI BOŻEJ TRÓJRĘKIEJ


IKONA MATKI BOŻEJ TRÓJRĘKIEJ


Dlaczego Matka Boża na tej ikonie ma trzy ręce?

Skąd się wzięła ta trzecia? I co oznacza to niespotykane przedstawienie Maryi?
Ikon i przedstawień malarskich Matki Bożej jest bardzo wiele. Czy słyszeliście o jednej z najbardziej niecodziennych ikon Bogurodzicy, na której Maryja ma… trzy ręce? Czy był to błąd pisarza ikony, a może tajemniczy symbol? Przedstawiamy krótką historię ikony zwanej „Trojeruczica”.
Maryja Wskazująca na Jezusa
Rozpowszechnionym i klasycznym typem ikony Matki Bożej jest Hodegetria (niekiedy też zapisywana jako Hodigitria) – z gr. ή oδηγήτρια, czyli Wskazująca Drogę. Przedstawia ona Maryję trzymającą małego Chrystusa na jednej ręce, na wysokości serca. Wolna dłoń Matki Boga spoczywa zaś w okolicach splotu słonecznego, dyskretnie wskazując na Jezusa, ale podkreślając również pokorę w przyjmowaniu Bożych planów.

Z Maryją na drodze wiary


Z Maryją na drodze wiary
Skromne teksty biblijne o Maryi mogą wydawać się nieatrakcyjne i nudne tylko dla kogoś, kto nie ma pełnego zrozumienia czym albo lepiej „KIM” jest Biblia. Żadne apokryfy, objawienia prywatne i inne orędzia nic istotnego do biblijnego obrazu Maryi nie dodają. Prawdziwy obraz Maryi jest bowiem jeden. Malowany przez ludzi, których wybrał Bóg i którzy stworzyli prawdziwe arcydzieło. Potwierdzeniem tego jest tzw. „Ewangelia dziecięctwa”, w której udało się św. Łukaszowi wymalować „różne ikony” Maryi, które ukazują jej kolejne kroki na drodze wiary, a tym samym tworzą najpiękniejszy biblijny obraz Matki Boga.
Pierwszy krok w wierze – „fiat” (Zwiastowanie: Łk 1,26-38).

Modlitwa pięciu palców

Papież Franciszek –
Modlitwa pięciu palców

„Modlitwa pięciu palców” wg Papieża Franciszka Modlitwa pięciu palców (autor: papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires):
1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa. 4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy. 5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci o modlitwie za siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie samego w sposób bardziej prawdz

Maryjna droga Jana Pawła II do świętości


Maryjna droga Jana Pawła II do świętości

Obcowanie z Matką Boską

Wśród wielu prób określenia charakterystycznego rysu pontyfikatu świętego Jana Pawła II, szczególnie mocno uwidacznia się rys maryjny. I trudno się temu dziwić, gdyż całe jego życiowe doświadczenie wtopione jest w obcowanie z Matką Boską. Składa się na nie tak wiele znaków, faktów, odniesień, że trudno, aby maryjny rys jego całego życia, a w szczególności jego pontyfikatu, widzieć marginalnie. Nie sposób oceniać jego pontyfikat i nie widzieć przy tym Matki Bożej. Więcej – bez obrazu Matki Bożej tego wielkiego pontyfikatu nie można zrozumieć. Nie mogło być przecież inaczej, skoro zabrał ze sobą do Rzymu całe swoje dotychczasowe życie, które w pełni ukształtowała Matka Boska, całe maryjne dziedzictwo, które wpoiła w niego rodzina, polska pobożność, narodowe zawierzenie Maryi, polski Kościół.
Pierwszym znakiem tego, że będzie dzieckiem Maryi, jest czas jego narodzin. Karol Wojtyła przychodzi na świat w maju – w maryjnym miesiącu. Znak ten świadczy, że Maryja od samych jego narodził przyjęła go pod swój opiekuńczy płaszcz. W swoim parafialnym kościele p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, po raz pierwszy ujrzał Jej pełną miłości i zatroskania twarz w wiszącym tam obrazie Matki Boskiej Nie

Bibliografia